bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XI/220/19 z dnia 13 listopada 2019 r.

Tekst uchwały

Tekst statutu

Uchwała nr XVIII/310/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Tekst uchwały-zmiana statutu

Na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 28 października 2008 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzyskało status placówki akredytowanej.

Decyzja Kuratora o przyznaniu akredytacjiOpublikował: Bartosz Ruczewski
Publikacja dnia: 12.05.2020
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 3 230