bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie programu i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka obcego w inteligentnych specjalizacjach dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), którego przedmiotem jest "Opracowanie programu i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych z branżowego języka obcego w inteligentnych specjalizacjach dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020."

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu (wersja pdf)
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja pdf)
3. Załącznik nr 1-opis projektu (wersja pdf)
4. Załącznik nr 2-lista szkół (wersja pdf)
5. Załącznik nr 3-zakres czynności i wymagania (wersja pdf)
6. Załącznik nr 4-zakres czynności i wymagania (wersja pdf)
7. Załącznik nr 7-zakres czynności i wymagania (wersja pdf)
8. Załącznik nr 8-formularz ofertowy (wersja word oraz pdf)
9. Załącznik nr 9-oświadczenie art.22 ust.1 (wersja word oraz pdf)
10. Załącznik nr 10-oświadczenie art.25a ust.1 (wersja word oraz pdf)
11. Załącznik nr 11-oświadczenie wykształcenie (wersja word oraz pdf)
12. Załącznik nr 12-wykaz osób (wersja word oraz pdf)
13. Załącznik nr 13 - wzór umowy (wersja pdf)
14. Załącznik nr 2 do załącznika nr 13-MKCP (wersja pdf)
15. Załącznik nr 3 do załącznika nr 13 (wersja pdf)
16. Załącznik nr 4 do zał. nr 13-Informacja o realizacji zajęć (wersja pdf)
17. Załącznik nr 14-Kwestionariusz osobowy (wersja word oraz pdf)
18. Załącznik nr 15-CV (wersja word oraz pdf)
19. Załącznik nr 16-oświadczenie zaangażowanie zawodowe (wersja word oraz pdf)
20. Załącznik nr 17-oświadczenie (wersja word oraz pdf)

Informacja z otwarcia ofert (wersja pdf)

Informacja o wyborze (wersja pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia (wersja pdf)

Opublikował: Bartosz Ruczewski
Publikacja dnia: 27.11.2017 15:23
Dokument oglądany razy: 676
Podlega Ustawie