bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (wersja .pdf)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja .pdf)
Załącznik nr 1-opis projektu (wersja .pdf)
Załącznik nr 2-lista szkół (wersja .pdf)
Załącznik nr 4-zakres czynności i wymagania (wersja .pdf)
Załącznik nr 6-zakres czynności i wymagania (wersja .pdf)
Załącznik nr 8-formularz ofertowy (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 9-formularz cenowy (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 10-oświadczenie art.22 ust.1 (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 11-oświadczenie art.25a.ust.1 (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 12-oświadczenie wykształcenie (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 13-wykaz osób (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 14-wzór umowy-ekspert branżowy (wersja .pdf)
Załącznik nr 2 do załącznika nr 14- MKCP (wersja .pdf)
Załącznik nr 15-Kwestionariusz osobowy (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 16-CV (wersja word oraz pdf)
Załącznik nr 17-oświadczenie zaangażowanie zawodowe (wersja word oraz pdf)

Informacja z otwarcia ofert (wersja pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wersja pdf)

Opublikował: Bartosz Ruczewski
Publikacja dnia: 15.11.2017 14:40
Dokument oglądany razy: 734
Podlega Ustawie