bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na zadanie: Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomos

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomoskiego na lata 2014-2020.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie: "Przeprowadzenie innowacyjnych zawodowych zajęć pozalekcyjnych w oparciu o autorski program dla uczestników Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020."

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (wersja pdf).
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wersja word oraz pdf).
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – OFERTA (wersja word oraz pdf).
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – CV (wersja word oraz pdf).
5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnienia (wersja word oraz pdf).
6. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu zawodowym (wersja word oraz pdf).
7. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – kwestionariusz osobowy osoby realizującej zadanie (wersja word oraz pdf).
8. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – szczegółowe programy zajęć dla poszczególnych zawodów (wersja pdf).
9. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do zapytania ofertowego(wersja pdf).
10. Załącznik nr 1 do załącznika nr 8 (wersja pdf).
11. Załącznik nr 2 do załącznika nr 8 (wersja pdf).
12. Załącznik nr 3 do załącznika nr 8 (wersja pdf).
13. Załącznik nr 4 do załącznika nr 8 (wersja pdf).

Modyfikacja zapytania ofertowego-24.07.2017 (wersja pdf).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

Opublikował: Bartosz Ruczewski
Publikacja dnia: 08.07.2017 12:21
Dokument oglądany razy: 1041
Nie podlega Ustawie