bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Nabór ekspertów branżowych do Projektu pn. "Szkoła Zawodowców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu .pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .pdf
Załącznik nr 1-opis projektu .pdf
Załącznik nr 2-lista szkół .pdf
Załącznik nr 4-zakres czynności i wymagania .pdf
Załącznik nr 5-zakres czynności i wymagania .pdf
Załącznik nr 7-zakres czynności i wymagania .pdf
Załącznik nr 8-formularz ofertowy .pdf .doc
Załącznik nr 9-formularz cenowy .pdf .doc
Załącznik nr 10-oświadczenie art.22 ust.1 .pdf .doc
Załącznik nr 11-oświadczenie art.25a.ust.1 .pdf .doc
Załącznik nr 12-oświadczenie wykształcenie .pdf .doc
Załącznik nr 13-wykaz osób .pdf .doc
Załącznik nr 14-wzór umowy-ekspert branżowy .pdf
Załącznik nr 2 do załącznika nr 14- MKCP .pdf
Załącznik nr 15-Kwestionariusz osobowy .pdf .doc
Załącznik nr 16-CV .pdf .doc
Załącznik nr 17-oświadczenie zaangażowanie zawodowe .pdf .doc

Informacja z otwarcia ofert .pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

Opublikował: Bartosz Ruczewski
Publikacja dnia: 04.05.2017 16:33
Dokument oglądany razy: 935
Podlega Ustawie