bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamieszczenie nowej uchwały o zmianie statutu

Status prawny

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XLVI/743/14 z 24 luty 2014.

Tekst uchwały

Tekst statutu

Na mocy decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 28 października 2008 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku uzyskało status placówki akredytowanej.

Decyzja Kuratora o przyznaniu akredytacjiOpublikował: Marcin Ćwikliński
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 825