bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 01.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 28.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Finanse (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 30.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Udogodnienie dla użytkowników.
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 28.03.2017, zmiana z dnia 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Doprecyzowanie wartości zamówienia
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 20.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja pliku
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 20.06.2017, zmiana z dnia 22.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 22.08.2017, zmiana z dnia 05.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja na rok 2018
 • Kierownictwo (z dnia: 08.09.2015, zmiana z dnia 13.11.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana nazwiska dyrektora
 • Oferty pracy (z dnia: 02.09.2016, zmiana z dnia 21.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie nowej oferty pracy
 • Oferty pracy (z dnia: 21.12.2018, zmiana z dnia 28.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  modyfikacja oraz dodanie dokumentu
 • Oferty pracy (z dnia: 28.12.2018, zmiana z dnia 03.01.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Przerwanie procedury naboru na stanowisko główny księgowy
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 05.03.2018, zmiana z dnia 26.02.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
 • Sprawozdanie finansowe (z dnia: 09.05.2019, zmiana z dnia 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie załączników
 • Sprawozdanie finansowe (z dnia: 09.05.2019, zmiana z dnia 09.05.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Poprawa błędu
 • Strona główna (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 04.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie informacji o inspektorze ochrony danych
 • Oferty pracy (z dnia: 03.01.2019, zmiana z dnia 25.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie ogłoszenia o naborze głównego księgowego
 • Oferty pracy (z dnia: 25.06.2019, zmiana z dnia 08.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy
 • Oferty pracy (z dnia: 08.07.2019, zmiana z dnia 11.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji o naborze na stanowisko specjalista ds. finansowo-księgowych
 • Oferty pracy (z dnia: 11.09.2019, zmiana z dnia 10.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji o wynikach naboru na specjalistę ds. finansowo-księgowych
 • Redakcja BIP (z dnia: 10.10.2013, zmiana z dnia 30.10.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Kierownictwo (z dnia: 13.11.2018, zmiana z dnia 02.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Odwołanie wicedyrektora
 • Kierownictwo (z dnia: 02.12.2019, zmiana z dnia 15.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia Publiczne - Inne informacje (z dnia: 26.02.2019, zmiana z dnia 03.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zamieszczenie planu postępowań 2020 r.


Opublikował: Marcin Ćwikliński
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Marcin Ćwikliński
Dokument z dnia: 10.10.2013
Dokument oglądany razy: 11 201